Vranov-od-Dyje.jpeg
Autor fotky: Foto: autorka
zpět

Kdo pozná jeden z nejkrásnějších zámků naší vlasti, který skalní ostroh vynáší nad řeku do nebes...


1. 10. 2018

Jistě ho poznáte všichni, nebudu vás dlouho napínat a přidávám jen letmo něco málo z jeho bohaté historie
První zmínka o něm byla v roce 1100. V roce 1323 král Jan Lucemburský směňuje svůj vranovský majetek s Jindřichem z Lipé.Dalšími lenními majiteli byli Lichtenburkové, kteří provedli přestavbu nejen Vranova, ale i Bítova a Corštejna.
V období 1516 – 1629 zde došlo k rychlému střídání majitelů. V roce 1665 po ničivém požáru získává panství Stahrenbergové. Panství je válkou zpustlé a skoro vylidněné. Své působení zde završují velkou úpravou vranovské středověké pevnosti.
V roce 1680 kupuje Vranov Michal Jan II. Z Althannu, jehož cílem je postavit moderní reprezentativní panství. Někdy kolem roku 1687 se zde začalo se stavbou sálu předků, zaklenutého smělou kupolí.Během 8 let tak vzniká jeden z předních skvostů světské barokní architektury. Po dokončení stavby se majitel rozhodl uskutečnit další projekt zámecké kaple Nejsvětěší Trojice s podzemní althannskou hrobkou. Za dva roky je hotovo.
Český zemský advokát Josef Hilgartner kupuje panství roku 1793, obrací svoji pozornost k dotvoření krajinářského parku. Buduje bažantnici, zakládá vsi a staví silnice.
Celé 19. stol.patří zámek Vranov nad Dyjí polské rodině Mnizsků. Zájem majitelů se však soustřeďuje i k hospodářskému životu kraje. V roce 1816 kupuje organizačně zdatný Stanislav Mniszek vranovskou továrnu na výrobu kameniny. Postupně z ní buduje velký  a  prosperující závod, který se stává důstojným článkem keramické výroby v českých zemích.
Krátce po roce 1938, kdy se Vranov stává součástí Hitlerovy Říše, je zámek spolu s velkostatkem svému majiteli Ing. Adamu Zbyňku Leonovi Stadnickému zabaven a prodán německému baronu Gebhardu von der Wense-Mörse. Po skončení druhé světové války stát vranovský památkový objekt konfiskuje a zpřístupňuje veřejnosti.
V sedmdesátých letech 20. století dochází k jeho rozsáhlé obnově zahrnující generální opravu inženýrských sítí, střech, fasád i dochovaných hradeb. Pro veřejnost se komplexně reinstalují interiéry prvního patra – tzv. piana nobile, je rozšířen prohlídkový okruh, restauruje se movitý fond. Zřizuje se ale i nová pokladna a vstupní historická expozice, zásadní obnovou prochází zeleň.
Nová instalace umožňuje prohlídku sálu předků a kaple i dalších interiérů zámku, které jsou náznakem vranovského bydlení z konce osmnáctého a z celého devatenáctého století. Zvláštní důraz je v tomto smyslu položen na původní produkci vranovské továrny na kameninu.
Zdroj:historie zámku Vranov n. D. a Wikipedie

Když se zahledíte na typický pohled zámku Vranova nad Dyjí, který je typický právě Sálem předků, uvědomíte si, jak krásně a nadčasově během staletí spojil člověk vybudovaný architektonický skvost s nádhernou přírodou v okolí řeky Dyje. Děkujme předkům za toto jejich dílo v lůně Podyjí...

 

Počet zobrazení: 76

Fotogalerie