ruze-11.jpg
Autor fotky: pixabay com.
zpět

Příběh na 50 slov: Tři desítky let ztrát i nálezů

Dívala se přes hradbu lesa někam k obzoru. Slyšela cinkání klíčů i zvonění. Přišla. Nečekaná a nechtěná. Smrt. Myslela, že stojí při sobě navždy. Znali svůj smích i pláč, radost i bolest. Oči jí začínaly vlhnout. Všechno bylo vlastně stejné. Jen stála sama a čas cestou zrychlil běh. Našla cestu. 

 

Počet zobrazení: 11