zpět

PĚT OBLASTÍ EMOČNÍ INTELIGENCE (podle Radky Loja)

Sebeuvědomění znamená schopnost uvědomit se sám sebe. Co právě teď cítím, co si myslím, jak svým chováním ovlivňuji okolí a jak okolí ovlivňuje mě. Vím, kdo jsem, jaké jsou moje hodnoty, mé cíle, citlivé oblasti, silné stránky, spouštěče, jak reaguji v různých situacích. Takové pochopení je základem pro uskutečnění změn v životě. S nízkou úrovní sebeuvědomění budete stále prožívat ty samé scénáře a stejná vnitřní dramata. Nevhodné myšlenkové vzorce budou určovat vaše pocity, chování a celý váš život.

Seberegulace sebeovládání – do této oblasti spadá především konkrétní práce s vlastními emocemi. Jejím cílem je, abyste neublížili ani sobě, ani druhým, udržovali pěkné vztahy, dosáhli úspěchu a vedli smysluplný a naplňující život. Například v práci na vás začne někdo křičet vám z toho bude do pláče. Vy se však na místě ovládnete a brečet nezačnete, zachováte klid.  Svoje emoce vypustíte až později, v bezpečném prostředí – například v přítomnosti kamarádky. Nebo se na někoho rozčílíte vy, ale své emoce ovládnete a místo toho abyste na něho začali řvát, tak třeba odejdete, uklidníte se a později se domluvíte. Sebeovládání také znamená, že jste schopni se rychle vzpamatovat z emočního stresu – že nebudete kvůli drobným incidentům plakat nebo se vztekat půl dne. Díky umění seberegulace jsme schopni dobře zvládat svůj život a zachovat si ve většině situací humor a nadhled.  

Sebemotivace – motivovat sám sebe je velké umění. Znamená to, že jste schopni směřovat k naplňování toho, co chcete (svých cílů), a to i přes určité nepohodlí. Například chodíte do práce a chcete dostudovat vysokou školu, tak se na nějaké období dokážete vzdát svých koníčků, abyste získali čas na studium. Motivace přináší do života jiskru a poskytuje nám sílu a energii dosahovat pozitivnějších výsledků, překonávat nepříjemné okolnosti a období, ve kterých se nám třeba tak úplně nedaří. Do oblasti sebemotivace také spadá naděje, víra v budoucnost, radost a optimismus.

Empatie představuje schopnost rozeznat a pochopit rozpoložení a pocity druhých. Znamená to, že se dokážete vcítit do druhého a podívat se na situaci, v nichž se nachází, jeho očima. Potom jste také schopni zkorigovat svoje emoce vůči němu, názor na celkovou situaci anebo své chování. Míra, do jaké umíte rozpoznat pocity druhých, je přímo uměrná vaší schopnosti uvědomovat si sami sebe. K empatii patří i naslouchání a umění mlčet.

Sociální dovednosti – život se odehrává především na poli vztahů a ty jsou důležité pro navazování a udržování dobrých vztahů.  Jsou základem spokojeného života. Lidské bytosti jsou v základu společenští tvorové a nedostatek sociálních dovedností pro ně může znamenat život v osamění a smutku. Takže do do oblasti sociálních dovedností patří hlavně navazování a udržování dobrých dobrých vztahů, umění odhadovat nejrůznější společenské situace, vedení lidí, komunikace a dobrá spolupráce.

 

Počet zobrazení: 11