Vyplatí se dál pracovat i po splnění nároku na starobní důchod?
Ilustrační foto: ingimage.com

Vyplatí se dál pracovat i po splnění nároku na starobní důchod?

14. 2. 2018

Odejít do důchodu, anebo pracovat tzv. "na procenta"? Toto dilema řeší desetitisíce lidí v seniorském věku. Ačkoliv se někteří senioři na důchod těší, jsou tací, kteří mají ještě dostatek fyzických a psychických sil pokračovat ve své dosavadní práci a rozhodují se, že odložií odchod do penze a tedy i vyplácení starobního důchodu. Vyplatí se to?

Tzv. „děláním na procenta“ je obecně míněn postup, kdy osoba, která již splnila podmínky nároku na starobní důchod (dosáhla důchodového věku a získala potřebnou dobu pojištění), nepožádá o přiznání starobního důchodu k datu vzniku nároku, ale vykonává výdělečnou činnost i po tomto datu a důchod si nechá přiznat od data pozdějšího. Taková osoba tedy dobrovolně ponechává státu splátky důchodu, které by již mohla pobírat od dosažení důchodového věku, a současně je za ni odváděno pojistné do důchodového systému, čímž se „přispívá“ na financování důchodů osob, které je v té době pobírají.

Výhodou pro daného pojištěnce je to, že doba výdělečné činnosti získaná po datu vzniku nároku na starobní důchod se pro účely výše této dávky hodnotí 4x výhodněji, než doba získaná do tohoto data (zvýšení o 1,5 % výpočtového základu náleží za každých 90 dnů výdělečné činnosti – rok výkonu takové činnosti tedy znamená zvýšení důchodu o 6 % výpočtového základu).

Co je výhodnější?
Nelze dát předem jednoznačnou odpověď na dotaz co je výhodnější – zda pracovat současně s pobíráním důchodu nebo zda pracovat „na procenta“. Záleží na rozhodnutí každého jedince, zda preferuje pozdější přiznání důchodu s jeho trvalým navýšením nebo zda mu více vyhovuje nechat si důchod přiznat hned k datu vzniku nároku, s tím, že v době souběžného výkonu výdělečné činnosti bude finančně zabezpečen ze dvou zdrojů.

Čistě „matematická“ výhodnost jednoho ze zvolených řešení se ukáže až ex post – podle toho, jak vysokého věku se pojištěnec dožije, tj. zda do svojí smrti stihne v podobě příslušného navýšení důchodu postupně vyčerpat to, co státu nechal v době, kdy pracoval na procenta, nebo zda nikoliv. Statisticky se tyto situace nesledují.

 

Božena Hažová pro portál i60

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(4.8 b. / 4 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Naděžda Špásová
Já pracují na DPP a jsem opravdu spokojená. Tady mě spíše zaráží jména lidí u příspěvků.
František Pašingr
Lze požádat ČSSZ o započtené doby a tam zjistit jestli nějaké drobné nechybí do celých roků. Pak se vyplatí to doplnit na celé roky, jak píše p. Hora, ale jinak pracovat "na procenta" se určitě nevyplatí. To však neznamená, že je vhodné přestat pracovat. Zvláště, když člověka práce baví. :-)
Edy Hora
Případný pozdější termín odchodu do důchodu je výhodné stanovit tak, aby jste měli pokud možno co nejvíce let sociálního pojištění (tedy odpracovaných let). To se nekryje s kalendářními roky, ale počítá se každých 365 dní (366 pro počet přestupných let) jako jeden rok. Tyto dny jsou sečteny i v různých kalendářních létech. Pokud Vám chybí i 1 den pro poslední rok, máte o rok pojištění méně. Za každý rok dostanete 1,5 % z vypočtov0ho základu. Spočíst si to sám je obtížné. Zatím na důchodovém nemají tyto výpočty. Když požádáte o důchod, do měsíce dostanete přiznání důchodu s jeho výpočtem. Můžete pak zrušit žádost o důchod. Zrušení musí být doručeno nejpozději do 30 dnů na důchodovém v Praze. Pak si můžete chybějící dny dopracovat, (některé lze i doplatit, ale jsou tam úskalí...), a stanovit si nový termín odchodu do důchodu. Takový posun o krátkou chybějící dobu se určitě vyplatí. Rušit žádost lze dvakrát, třetí již nelze zrušit.
Helena Lepková
Pracovat na procenta s tím, že kolem 80 let se důchod "začíná vyplácet" nelze tak přesně říct. Článek nepočítá s valorizací důchodu. Pracovat na procenta a chtít zpětně důchod podle mne nelze. Nedávno jsem se dozvěděla, že když někdo požádá o vyplacení důchodu zpětně, dostane původní částku bez valorizací. Takže je asi nejlepší souběh výplaty a důchodu.
ivana kosťunová
To že nejde dát jednoznačnou odpověď, zda je výhodnější pracovat na procenta, či při důchodu pokračovat v práci, by se dalo napsat jednou větou Ostatní skutečnosti jsou obecně známé, případně dohledatelné na stránkách ČSSZ. Ani já nechápu smysl tohoto článku.
Old Kojak
Autorka mohla doplnit trochu té matematiky, která nemusí být každému tak jasná. Pracovat rok "navíc" znamená, že přijdete o roční důchod (=100%), následně každý další rok Vám bude vyplacen navýšený roční důchod (=106%). Výhodné se to tedy stane pokud se dožijete věku více jak 1 (tj.první rok bez důchodu) + 16,7 (100/6=16,7) = 17,7 roků po termínu vašeho řádného odchodu do důchodu. Např. tedy 65 + 1 + 16,7 = 82,7 let. Plusem je možné navýšení vyměřovacího základu (pokud i ten jeden rok "navíc" budete mít mzdu vyšší, než je Váš dosavadní průměr. Takže výsledek ne zcela přesný, jeho výhodnost nejistá (závislá na zdravotním stavu a doby dožití) , ale pro představu pro slabší počtáře snad dostačující... :-)
Jitka Hašková
Pane Ovesný: nárok na výplatu důchodu máte po splnění podmínek pro nárok na důchod a po podání žádosti. Vzhledem k tomu, že už léta je možné pracovat jako důchodce buď v zaměstnání nebo jako podnikatel bez krácení důchodu vzhledem k výdělku považuji za výhodnější brát důchod a pracovat pokud mohu a šetřit si. U podnikatelů je nějaká mez výdělku asi 300 tisíc Kč ročně (příjem po zdanění). Znám takto jednu právničku, která bere plný důchod a vydělává u zaměstnavatele 40 tisíc Kč měsíčně. Pro podrobnější a přesnější odpověď si napište na Správu Sociálního Zabezpečení.
Jana Šenbergerová
Pokud se člověk dožije důchodu v plné síle a dožije se vysokého věku, je to jasné. Smutné je, když se v tomto směru "přepočítá", ale může ho těšit, že přispěl ostatním. To přece vůbec není k zahození. Já se do důchodu tak těšila, že by mě ani mnohem vyšší procenta v práci neudržela. Po letech v důchodu mohu jen konstatovat, že jsem dobře udělala. Na to, co potřebuji, mi peníze stačí, a na co mi nestačí, to nepotřebuji. :-)
Jaroslav Ovesný
Dobrý den, zajímalo by mě, jak to je, když nepožádám o starobní důchod, ale pracuji na procenta, mám nárok na zpětné vyplacení důchodu i s novými procenty ? Jak to vlastně je s navýšenými procenty a zpětným vyplacením důchodu. Děkuji za odpověď.
olga skopanova
Abych se k něčemu podnítila nepotřebuji číst článek na stránku o ničem.
Zuzana Pivcová
Myslím, že článek může podnítit alespoň některé čtenáře, aby sdělili ostatním své zkušenosti. Díky.
olga skopanova
Takže jsme se zase nic nedozvěděli jen tak dál.