Jak požádat o vdovský důchod
Jak a kde požádat o vdovský důchod

Jak požádat o vdovský důchod

25. 1. 2019

Vdovský důchod je dávkou z důchodového systému, která má zmírnit výpadek příjmu po úmrtí manžela. Vdovský důchod nenáleží po druhovi ani po registrovaném partnerovi. Obdobou vdovského důchodu pro muže je vdovecký důchod.  

Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který:  
- byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
- splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání).  

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:
- pečuje o nezaopatřené dítě,
- pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II až IV,
- je invalidní ve třetím stupni,
- dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
- Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.  

Žádost o vdovský důchod
Žádost o vdovský důchod podává vdova na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště vdovy. K dispozici není žádný tiskopis nebo formulář žádosti o vdovský důchod – žádost sepisuje do počítače přímo pracovník důchodového oddělení.  

Pokud byl zemřelý poživatelem starobního nebo invalidního důchodu předkládá vdova k žádosti:  
- občanský průkaz,
- oddací list,
-úmrtní list.  

Pokud zemřelý nebyl starobním nebo invalidním důchodcem, doporučujeme před podáním žádosti navštívit OSSZ – nebude třeba dokládat doby pojištění, které již má Česká správa sociálního zabezpečení v evidenci. Obecně je třeba doložit následující doklady zemřelého:  
- doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
- vojenská knížka nebo propouštěcí list,
- potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
- evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný).  

Dále je třeba doložit: V případě, že vdova dosud nepobírá starobní nebo invalidní důchod, musí doložit také rodné listy dětí. Je-li vdova zaměstnaná, dokládá potvrzení zaměstnavatele dle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., také za sebe (stačí potvrdit bod 1 – srážky ze mzdy).  

Výpočet vdovského důchodu
Vdovský důchod se skládá z tzv. základní a procentní výměry. Výše základní výměry vdovského důchodu v roce 2019 činí 3.270 Kč měsíčně – vývoj základní výměry důchodu v minulosti naleznete zde. Výše procentní výměry vdovského důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok manžel v době smrti. Výši vdovského důchodu tedy ovlivňují výdělky a doba pojištění zemřelého. Vdovský důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry.   Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod.  

Další detaily o vdovském/vdoveckém důchodu můžete najít na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo České správy sociálního pojištění. Výši vdovského/vdoveckého důchodu si také můžete spočítat na kalkulačce, například zde.

 

Podívejte se na příklad paní Jany:

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5 b. / 8 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Jiřina Votavová
Opravdu stačí kliknout a všechny informace najdeme na stránkách MPSV a ČSSZ. Pro někoho bude ale rychlejší na OSSZ zatelefonovat. Ještě musím dodat, že pokud je žadatel již poživatelem starobního důchodu, letošní pevná částka 3.270 Kč se vyplácí jen jednou a výše procentní výměry vdovského/vdoveckého důchodu je pouze 25% procentní výměry starobního důchodu zemřelého.
Dana Kolářová
Zajímavé video.
Jana Slavíková
I když mě nic takového nečeká, pro statní íčkaře může být tato informace důležitá. Vždy je lepší vědět, jaké doklady jsou k jednání na OSSZ potřeba.
Dana Kolářová
Díky za informace.
ivana kosťunová
Velmi oceňuji video
ivana kosťunová
Prvotní informace jsou vždy důležité, na OSSZ pak jdete vyzbrojeni povšechnými znalostmi a hlavně víte, jaké doklady si připravit. Přesně o tom ten článek je. Nikoliv o tom, jakou částku vám OSSZ vyměří. Pro ty, kteří nevědí, kde konkrétně si informace předem sehnat, považuji tento článek za velmi užitečný. Ještě bych uvítala, jak postupovat při průtazích a nedodržení termínu vyřízení. Stále častěji se s tím u klientů setkávám, a netýká se to pouze důchodů.
Dana Puchalská
Souhlasím s Jarmilou Jakubcovou. Těchto článků není nikdy dost.
Jarmila Komberec Jakubcová
Redakce v posledním odstavci odkazuje k návštěvě na OSSZ. Nevidím důvod proč by redakce neměla takové články psát. Naopak jsme seniorský portál a nikdo z nás nejsme vševědoucí.Já jsem před pár dny řešila jak požádat o vdovský důchod a kdybych měla informace z článku nemusela jsem jít na OSSZ 2x. Tak dík redakci za informační články.
Věra Halátová
Pokud jste ovdověly nebo ovdověli, obraťte se na Správu sociálního zabezpečení příslušnou vašemu trvalému bydlišti. Jsou to Okresní správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení. Městské správy SZ jsou v Praze, Brně. Když se písemně obrátíte na Českou správu sociálního , zabezpečení v Praze, Křížová 8, odpovědí vám a odkážou vás na vaši příslušnou SSZ. Anebo ve větším městě se obraťte na SSZ. Tam vám řeknou přesně, které doklady musíte mít a vyplní s vámi žádost o vdovský nebo vdovecký důchod a budou vás informovat o podmínkách toho, jak dlouho můžete pobírat vdovský nebo vdovecký důchod. Na takové "kalkulačky" na internetu nespoléhejte. Jejich tvůrci nezaručují správný výpočet podle současných platných zákonů a také vy můžete z neznalosti zadat do "kalkulačky" některý z údajů chybně. Obraťte se vždy na odborníky a tím nejsou lidé, kteří získali povšechno informace a pod článek se podepíší "redakce".