V archivech se dozvíme i o nemocech předků
Ilustrační foto: pixabay.com

V archivech se dozvíme i o nemocech předků

29. 3. 2019

Zajmá vás, jaké jste měli předky? Zde je druhý díl článku o tom, jak si sestavit vlastní rodokmen.

Navštivte stránky www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace a vyberte si oblast, ve které se Váš předek narodil, kde se oženil nebo vdal, kde zemřel. Nejdříve klikněte podle mapy na oblastní archiv, pod který spadá příslušná obec. Z mapky vyberte příslušný archiv, do pole obec zadejte příslušnou obec a kliknu na možnost, kterou Vám „našeptávač“ nabídne.

Nejlépe se nyní podívejte na závěr knihy, kde je takzvaný index. Zde najdete odkaz na konkrétní osobu a můžete rovnou vyhledat rodný záznam svého předka, kde se dozvíte spoustu informací (plné jméno předka, jeho datum narození, rodný dům, víra, otec a jeho povolání, matka a její povolání a víra a nechybí ani v posledních polích uvedená jména kmotrů.

Zde se jedná o církevní matriky (knihy narozených, oddacích a zemřelých). Jsou ale také i další archiválie, jako jsou třeba mapy, staré katastry nemovitostí, záznamy ze sčítání lidu, které také můžete využít. Pokud kniha není oskenovaná, budete se muset do badatelny příslušného archivu osobně vypravit. Může samozřejmě nastat i situace, že se kniha ztratila, to však mohou zachránit opisy. Existují originály matrik, mikrofilmy a matriky on-line.

Další komplikace může být, kdy je matrika ještě „živá”. Hlavně z důvodů ochrany osobních údajů jsou zveřejněné pouze starší matriční knihy, tedy musí uplynout 100 let od posledního narození v knize nebo 75 let od sňatku a úmrtí. Prakticky to znamená, že průměrně se na internetu dostanete ke knihám až z počátku 20. století.

Bez zjišťování u příbuzných se většinou neobejdete. Potřebujete se napřed dostat ke jménům, alespoň přibližným datům a hlavně obcím z počátku minulého století a od toho je možné pokračovat do minulosti. Je dobré mít po ruce rodné nebo oddací listy prarodičů, kde najdete informace o svém pradědovi, prababičce a především jejich rodičích. Nebo můžete jako příbuzný se obrátit na příslušnou matriku a požádat o výpis z živé matriční knihy.

Pomoci vám také může web FamilySearch.org, který se záměrem zmapovat lidstvo provozuje mormonská církev. Vraťme se nyní k matrikám.

Knihy narození se označují jako N, případně I-N, když obsahují index. Kromě jména dítěte a dne jeho narození v těchto knihách najdete také datum křtu, víru, status manželské legitimnosti a číslo domu. Jsou zde pole pro otce a matku, v každém je jejich povolání, bydliště nebo místo narození, často stejné informace o jejich rodičích.

Knihy sňatků (O, I-O) často obsahují i věk ženicha a nevěsty, takže se z toho dá spočítat přibližný rok jejich narození. Sňatků je méně, knihy proto nejsou tak rozsáhlé a konkrétní zápis se dá najít rychleji.

Knihy úmrtí (Z, I-Z). Jsou nejstručnější, často v nich objevíte jen informace o partnerovi, příčinu a věk úmrtí. Zjistíte ale třeba, jestli je manžel už také po smrti, což se opět hodí.

 

Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví

 

Zde je úvodní část článku:
Detektivka nazvaná rodokmen

 

 

 

 

Autor: Redakce Zpět na homepage
Hodnocení:
(5 b. / 4 h.)

Pro hodnocení se musíte přihlásit

TÉMATA
DISKUZE
Děkujeme za váš příspěvek do diskuse. Upozorňujeme, že redakce si vyhrazuje právo vyřadit diskusní příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcující k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
Zuzana Pivcová
Ano, můžu potvrdit, že když jsem se před lety chtěla pustit do rodokmenu po linii maminky z Podkrkonoší, nenašla jsem příslušnou matriku v Zámrsku, kam by patřila, byla na matričním oddělení v Lomnici nad Popelkou, avšak stále braná jako "živá", tudíž nepřístupná. Ke zmínce o nemocech: U nás ve vojenském archivu byly tzv. legionářské služební (říkali poslužné) spisy. Jednou se stalo, že jakási paní vracela ve studovně složku svého prapředka a my jsme zjistili, že tam něco chybí. Ona se rozplakala, protože našla zápis, že dědeček měl pohlavní chorobu (v Rusku velmi běžné) a tak se za to styděla, že to chtěla vyhodit.
Zdenka Soukupová
Děkuji za info, hned to vyzkouším.
ivana kosťunová
Obnovuji pátrání a doplním si díky informacím stávající rodokmen
ivana kosťunová
obnovuji pátrání a d fgy ;
Karel Boháček
...kde jsou ty nemoci ? Co vím tak i nemocnice operační zápisy skartují po 20 letech.
Dana Puchalská
Děkuji za perfektní informace.