ING-19060-74672-1.jpg
Autor fotky: Mnohaleté zkušenosti lidí ve věku nad 50 let přináší potřebné know-how. FOTO: Ingimage
zpět

50 let a výš je v práci výhoda


24. 8. 2021

Tato generace je podle nich v zaměstnání stabilnější a tak méně často mění práci. V tomto věku často mají pocit, že si své profesní a kariérní cíle již splnili, proto je ke změně nemotivuje ani kariérní růst. Znají své reálné možnosti, nepotřebují si nic dokazovat. Dalším důvodem jejich stability je i větší obava z nezaměstnanosti.

Myslíte si, že tato věková kategorie již nemůže nabídnout výkon srovnatelný s výkonem zaměstnance o generaci mladším? Nemusí to být pravidlo. A co může přirozeně chybět na dynamice, je vyváženo poměrně velkou dávkou loajálnosti k firmě a dlouhodobě stabilním výkonem.

Mnohaleté zkušenosti těchto lidí firmám přináší tolik potřebné a tolik nedoceněné know-how, které se přirozeně předává ze starší na mladší generaci. Jejich zkušenosti v různých oblastech jsou nenahraditelným přínosem pro firmu. Několikaletá praxe v oboru a s tím spojené zkušenosti i odbornost jsou často důležitější než teoretické znalosti. Přesto jsou lidé 50+, jak uvádějí mnozí personalisté, vděčnější a poctivější než mladí lidé.

Praktickými zkušenostmi to nekončí. U některých profesí je i výhodou, že zaměstnanci 50+ znají systém a pozadí oboru, ve kterém pracují, vědí jak jednat s úřady či jinými společnosti, mají vytvořené kontakty a známosti, mají znalost o vývoji svého oboru. Obecně mají díky letům praxe v oboru větší rozhled. To je důvod, proč mají “čuch” na rizikové faktory a potenciální hrozby.

Průzkumy hovoří jasně. Lidé v kategorii 50+ mají obecně nižší tendence ke konfliktům, jsou pokornější a skromnější. To však neznamená, že by si nedokázali stát za svými názory nebo je neuměli logicky obhájit.

Ve více než 85 % případů již tato generace není zatížena rodinnými starostmi a péčí o děti. Tzv. „syndrom prázdného hnízda“ dává větší volnost zaměstnancům této kategorie na plné soustředění na práci a plnění pracovních úkolů.

To, že věková kategorie 50+ je ohrožena zdravotními problémy, je pouze část pravdy. Tito lidé jsou totiž psychicky odolnější, což je i důvodem, proč se u nich tak často neobjevuje syndrom vyhoření – mají již uspořádané hodnoty pro optimální vyváženost v oblasti pracovní a volnočasové. Počet pracovních úrazů, díky jejich mnohaleté praxi, je nižší, než je tomu u lidí o generaci mladších.

Počet zobrazení: 277