shutterstock-719916721-1-1-15488067896844-819x364-tt-90-1.jpg
Autor fotky: FOTO: Shutterstock
zpět

Kompenzační pomůcky. Mám na ně nárok?


16. 3. 2022

Kompenzační pomůcky můžete získat několika způsoby:
• vlastním zakoupením pomůcky
• zapůjčením v půjčovně kompenzačních pomůcek
• plnou či částečnou úhradou pomůcky zdravotní pojišťovnou
• darem (finančním na zakoupení pomůcky, samotné pomůcky)
• pomocí příspěvku od Úřadu práce (Příspěvek na zvláštní pomůcku - zákon č. 329/2011 Sb.)

1) Vlastním zakoupením pomůcky
Na trhu je velmi široký sortiment kompenzačních pomůcek a firem, které pomůcky vyrábějí a prodávají. Je však důležité, si vždy pomůcku před jejím pořízením vyzkoušet a ověřit si její dostupnost, servis, náhradu - bude-li pomůcka v opravě, je-li k zapůjčení pomůcka náhradní apod.

2) Půjčovny kompenzačních pomůcek
Na trhu je k dispozici také mnoho půjčoven kompenzačních pomůcek. Využití půjčovny kompenzačních pomůcek je vhodné zejména, když se dostanete do situace, kdy budete potřebovat kompenzační pomůcku pouze dočasně, např. v případě nutné opravy pomůcky, kterou běžně používáte, nebo jiné náhlé události.

3) Zdravotní pojišťovna
Každá zdravotní pojišťovna má svůj číselník, ve kterém jsou vyjmenovány pod jednotlivými kódy pomůcky, které pojišťovna hradí plně nebo zčásti.
Pokud potřebujete kompenzační pomůcku, navštivte svého lékaře a ten vám pomůcku předepíše na tzv. poukaz, který je pak schvalován na zdravotní pojišťovně. Ohledně úhrady je to různé, některé pomůcky hradí pojišťovna v plné výši, některé jen částečně.
Některé typy pomůcek může předepsat pouze odborný lékař - neurolog, ortoped či rehabilitační lékař.

4) Nadace
V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny stále chybí peníze na pomůcku, je možné se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat základní údaje, stručný popis životní situace, zdravotního stavu, na co se žádá. Je dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením.

5) Příspěvek na zvláštní pomůcku - zákon č. 329/2011 Sb.
Příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovaný na základě zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku. Seznam diagnóz pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku je uveden v příloze č. 1 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Můžete se nás zeptat na info@krasapomoci.cz

Nadace Krása pomoci

Počet zobrazení: 316